อาทิตย์, ธันวาคม 15, 2019

ค้นหา

แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมืองนคร “สักครั้งหนึ่งของชีวิตขอบูชาห่มผ้าพระบรมธาตุ”

images      กว่า 780 ปี กับประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร ที่ยังคงดำรงอยู่ด้วยพลังแห่งความเชื่อและศรัทธาในพุทธานุภาพที่กว้างไกล บนดินแดนที่หลากหลายและแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ ณ นครศรีธรรมราช เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นด้านประเพณีวัฒนธรรม อันสะท้อนถึงนครแห่งอารยธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

     ในวันมาฆบูชาทุกๆปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีประเพณีอันยิ่งใหญ่ที่สืบต่อมาตั้งแต่อดีต “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ” และในปัจจุบันพลังศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชก็ยังไม่เคยเสื่อมคลาย ยังคงความยิ่งใหญ่อยู่จนปัจจุบัน และยิ่งใหญ่ขึ้นอีกเมื่อได้จัดขึ้นเป็น “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ” โดยเชิญนานาประเทศ 12 ประเทศเข้าร่วม ประกอบด้วย ไทย ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ ทิเบต จีน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว ญี่ปุ่น และมาเลเซีย รวมทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย
 
     อีกโอกาสหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เพื่อโน้มนำการปฏิบัติบูชาตามคำสอนสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือโอวาทปาฎิโมกข์แห่งมาฆะมาสละชั่วใฝ่ดี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมือง 12 นักษัตร โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมโชว์ศักยภาพความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นด้านประเพณีวัฒนธรรม อาทิ การสาธิตการทำผ้าพระบฎจากทุกภูมิภาค นิทรรศการผ้าพระบฎนานาชาติ เช่นผ้าพระบฎทองคำ ผ้าพระบฎยักษ์ และผ้าพระบฎที่หลากหลายจากประเทศต่างๆ พิธีสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน ต้นกำเหนิดจากอำเภอปากพนัง การแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ การแสดง Mini Light & Sound และกิจกรรมนั่งรถไหว้พระงานมาฆบูชา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 
     ตามตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ระบุว่า “...ผขาวอริยพงษ์อยู่เมืองหงสาวดี กับคน 100 หนึ่ง พาพระบดไปถวายพระบาทในเมืองลงกา...” แล้วเรือแตกมาขึ้นฝั่งเมืองนคร ก่อนกลับได้ร่วมกับพญาศรีธรรมโศกราช นำพระบดขึ้นห่มสมโภชองค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชแทนลังกา จนสืบสานเป็นหนึ่งในพิธีและประเพณีสำคัญของชาวพุทธทั่วทั้งแหลมทองมาช้านาน กระทั่งถือกันว่า “สักครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้ได้มีโอกาสห่มผ้าบูชาพระบรมธาตุเมืองนคร” โดยเฉพาะในโอกาสมาฆบูชา ที่ถือกันว่าเป็นโอกาสอันมงคลและมหากุศลยิ่ง ปัจจุบันในทุกวันมาฆบูชาจะมีพุทธศาสนิกชนทุกชาติภาษาหลั่งไหลกันมาแห่ผ้าบูชาพระบรมธาตุอย่างเนืองแน่น และมีขบวนแห่ผ้าพระบฎพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อยู่ทุกปี