อาทิตย์, ธันวาคม 15, 2019

ค้นหา

เมืองปาดังฯฟื้นฟูท่องเที่ยว จัดแข่งนกกรงหัวจุก ไทย-มาเลเซีย

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของเมืองปาดังเบซาร์ ทม.ปาดังเบซาร์ ร่วมกับชมรมนกกรงหัวจุกอำเภอสะเดา จัดมหกรรมการแข่งขันนกกรงหัวจุก 2 สัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงนกกรงหัวจุก และการประดิษฐ์อุปกรณ์ การเลี้ยงนกกรงหัวจุกให้เป็นเครือข่ายทางสังคม สร้างความสามัคคี สมานฉันท์อันดีในกลุ่มผู้นิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุก เกิดเป็นเครือข่ายทางสังคม และเกิดความเข้มแข็งต่อไป