อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

วอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ พัฒนากีฬา-ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองนคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ 5th Khanom Asian Beach Volley Tour and 13th Beach Valleyball Cup Nakhon Si Thammarat พัฒนายกระดับกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หาดหน้าด่าน(อลงกตรีสอร์ท) อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ 5th Khanom Asian Beach Volley Tour and 13th Beach Valleyball Cup Nakhon Si Thammarat ประจำปี 2557 โดยมีนายมาโนช เสนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น คณะนักกีฬา พี่น้องประชาชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคึกคักตลอดแนวบริเวณชายหาดหน้าด่าน อำเภอขนอม

การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอขนอม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอขนอม บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม บริษัทเชฟรอนสำรวจและผลิตประเทศไทย จำกัด บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อยกระดับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดสู่ระดับนานาชาติ โดยมีการจัดการแข่งขัน 2 ระดับ คือการแข่งขันระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ ซึ่งการแข่งขันในระดับท้องถิ่นได้ทำการการแข่งขันในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2557 ณ สนามบริเวณหาดหน้าด่าน (อลงกตรีสอร์ท) และการแข่งขันในระดับนานาชาติ ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 9 -11 เมษายน 2557 โดยในปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 60 ทีม จาก 20 ประเทศ แบ่งเป็นทีมชาย 36 ทีม และทีมหญิง 24 ทีม

สำหรับพิธีปิดการแข่งขันจัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2557 โดยนายมาโนช เสนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีปิด ณ หาดหน้าด่าน(อลงกตรีสอร์ท) อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีทัพนักกีฬาจาก 20 ประเทศเข้าร่วมพิธีปิด พร้อมรับถ้วยรางวัลอย่างพร้อมเพรียง

นายมาโนช เสนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติในครั้งนี้ว่า “ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วม และความสำเร็จของการจัดการแข่งขัน ซึ่งสามารถจัดได้ตามมาตรฐานสากล เป็นการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลชายหาดของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสามารถสร้างความประทับแก่ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ยังเกิดประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอขนอม ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ความสวยงาม ขอฝากไปยังทุกๆ ท่านได้มีส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์แหล่งเที่ยวในอำเภอขนอมให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสต่อไป

ผลการผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ  5th Khanom Asian Beach Volley Tour and 13th Beach Valleyball Cup Nakhon Si Thammarat ประจำปี 2557

ทีมชาย 
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกาตาร์ 1                                  
รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมคาซัคสถาน 1
อันดับ 3 ได้แก่ ทีมคาซัคสถาน 2
อันดับ 4 ได้แก่ ทีมอิหร่าน 1

ทีมหญิง  
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมวานูอาตู        
รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมออสเตรเลีย 
อันดับ 3 ได้แก่ ทีมคาซัคสถาน 
อันดับ 4 ได้แก่ ทีมไทย 1