อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

“ด้านการศึกษา การพัฒนาควรเป็นธรรมชาติที่สุด โดยโรงเรียนต้องมีมาตรฐานก่อน มีการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กเป็นตัวชี้วัด”

“ด้านการศึกษา การพัฒนาควรเป็นธรรมชาติที่สุด
โดยโรงเรียนต้องมีมาตรฐานก่อน 
มีการประกันคุณภาพการศึกษา
และให้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กเป็นตัวชี้วัด”
พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่(กำกับดูแลสำนักการศึกษา)

เรื่องของการศึกษา การพัฒนาควรให้เป็นธรรมชาติที่สุด ควรเริ่มจากภายในก่อน โรงเรียนต้องมีมาตรฐานก่อน ต้องมีการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีการเรียนการสอนที่ครบถ้วนตามกระบวนการที่ถูกต้อง และมีการติดตามผลควบคุมภายในทุกปี โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการจัดสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ดี เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนด้วย ซึ่งถ้าเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาก็เหมือนกับ ISO นั่นเอง

สำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ของเด็ก จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษา ซึ่งความสำเร็จอาจมีสอง ระยะ ในระยะสั้นที่เห็นผลได้ทันทีคือ เด็กๆ มีความกล้าแสดงออก มีการเรียนรู้ที่ดี มีความสุขกับการเรียน ส่วนความสำเร็จในระยะยาว คือการทดสอบ หรือการสอบเพื่อวัดผลต่างๆ เช่น  การสอบ ONET ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการวัดผลเพราะเราเสริมทักษะพื้นฐาน มันจะเห็นผลกันในระยะยาว

ส่วนเรื่องของการเสริมทักษะด้านภาษาเพื่อรับ AEC ในอนาคตอันใกล้นี้ อยากให้ทุกคนทุกภาคส่วนมองว่าการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษานอกเหนือจากนี้ทั้ง ภาษาจีน และภาษามลายู ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะหาดใหญ่ถือเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ในทุกๆ ด้าน และเรามีศักยภาพ มีความพร้อมเพียงพอ สำหรับรองรับโอกาสทางการค้า การลงทุน และการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญและมาร่วมสร้างโอกาสในด้านต่างๆ ด้วยกัน โดยเริ่มจากการผลักดันให้บุตรหลาน ใส่ใจ คุ้นเคย และมีความกล้าที่จะใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้มากขึ้นในส่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยสำนักการศึกษาเรามิได้ละเลย ในเรื่องนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ก็ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนในระบบ 2 ภาษาแห่งแรกโดยคุณครูเจ้าของภาษา มีการเสริมทักษะการสอนโดยใช้กิจกรรมเข้าช่วย เช่นการเข้าแคมป์ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน เปิดโลกทัศน์ด้านภาษาในต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อให้เด็กเกิดความคุ้นเคยกับภาษา ไม่ตื่นกลัวกล้าที่จะพูดคุยด้วยความมั่นใจ และสิ่งสำคัญคือการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนไม่ใช่สอนเฉพาะเด็ก แต่สอนครูด้วย มีการใช้วัฒนธรรมให้คุณครูและนักเรียนทักทายเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีนด้วย

นอกจากเรื่องภาษาแล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่ยังมุ่งเน้นในด้านพัฒนาการของเด็กทุกด้าน โดยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ครบถ้วนตามหลักการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ยิ่งไปกว่านั้น คือการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้สะอาด สวยงาม สดใส ดูมีสีสัน เป็นบรรยากาศที่เหมือนสวนสนุก นิทานในฝัน เพื่อดึงดูดให้เด็กอยากมาโรงเรียน และมีความสุขกับการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคุณครูอย่างใกล้ชิด

ส่วนตัวผมมองว่าการศึกษากว่าจะวัดผลกันได้มันช้า เราต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนรอบคอบ วางแผนกันระยะยาว ไม่ใช่เปลี่ยนทุกปี ใหม่ทุกปี มันก็เป็นวังวน เราต้องทำของเก่าให้ดีขึ้น เมื่อได้ผลก็ทำต่อเพื่อวางรากฐานการศึกษาที่ดีให้กับบุตรหลานของเราต่อไปครับ

 

ภาพโดย :  จืดเทศบาลนครหาดใหญ่
บทสัมภาษณ์โดย: น้อง(พรเพ็ญ นวลนิล)

 

 

คนสุดยอด เรื่องสุดยอด
100 คะแนนเต็ม คณิตศาสตร์ O-NET

ด.ญ.มานิตา  วงศ์ชนะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2

ตอนที่ได้ 100 คะแนนเต็มดีใจมากค่ะ ในการทำข้อสอบ เริ่มแรกตั้งสมาธิและเปิดข้อสอบดูให้หมดทุกข้อก่อน 10 นาที แล้วค่อยมาทำข้อสอบข้อแรก เลือกข้อสอบที่ง่ายๆ และเรามั่นใจก่อน และไล่ไปเรื่อยๆ แล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกที

เทคนิคในการเตรียมตัวสอบ โรงเรียนติวให้ แต่จะเน้นวิชาคณิตศาสตร์เพราะมีความชอบส่วนตัว มันยากแต่มันท้าทาย ต้องจำสูตร ใช้ความจำ สนุกดี ส่วนวิชาอื่นๆ ก็ไม่ได้ทิ้ง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมายในการเรียน ม 1 หวังว่าจะเข้าโรงเรียนให้ได้ก็ได้แล้ว  ม 4 ตั้งใจเข้าสายวิทย์คณิต พอมหาลัยก็หวังจะเป็นหมอฟัน มอ. หาดใหญ่ ไม่อยากไปที่อื่น มันไกล ส่วนพ่อแม่มีการสนับสนุน ซื้อหนังสือให้อ่าน ชี้แนะ พ่อเก่งคณิตศาสตร์ด้วยก็คอยสอนมาตลอด ค่ะ

ด.ช.สุรวุฒิ สายทองอินทร์ 
กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2

ตั้งแต่เด็กๆ ไม่ได้เรียนเก่งเท่าไหร่ แต่มาตั้งใจเรียนตอน ป.4 ไม่อยากไปซุกซนแล้ว ตั้งเป้าหมายว่าต้องเรียนให้เก่ง ให้พ่อแม่อยู่สบาย เพื่อนไม่เยอะ มีแค่ 2-3 คน แต่เป็นเพื่อนที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ช่วยกันเรื่องการบ้านเรื่องบทเรียน ไม่ได้ไปเที่ยวเล่นที่ไหน เวลาส่วนใหญ่จะอยู่บ้านทั้งวัน มีความสุขกับการอยู่บ้านได้ช่วยพ่อแม่ทำงานครับ

ส่วนเป้าหมายในชีวิตตั้งใจว่าจะเข้าจุฬา คณะที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ชอบคณิตศาสตร์ เพราะได้รู้จักโจทย์ปัญหาได้คิดเลขเร็ว ตัวเลขเป็นสิ่งที่เรา รัก ที่โรงเรียนมีสอนจินตคณิต ตอน ป.2-3 เราก็ชอบมาก  อยากเอาไปใช้ประโยชน์ โดยคิดเป็นสูตรง่ายๆ ที่เอาไปสอนให้คนอื่นจำง่ายขึ้น

ก่อนสอบทบทวนที่ครูสอน อ่านหนังสือ ปกติ มีการทบทวนบทเรียนเป็นวัน และมีการเรียนพิเศษเพิ่ม แถวๆ บ้าน ในแต่ละวันเราแบ่งเวลาให้เหมาะสม ทั้งกิน เล่น เรียนครับ โดยมี คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู  คอยสนับสนุนครับ

 

ภาพโดย: น้อง(พรเพ็ญ นวลนิล)

บทสัมภาษณ์: น้อง(พรเพ็ญ นวลนิล)