พุธ, พฤศจิกายน 20, 2019

ค้นหา

“สุดยอดเด็กไทย” ทีมนาฏศิลป์ เทศบาล 1 (ถนนนครนอก) คว้าแชมป์อันดับ 1 ระดับประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63

ประจำปีการศึกษา 2556  ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กไทย  คิดไกล เปี่ยมคุณธรรม” ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นงานที่จัดต่อเนื่องจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค โดยการนำนักเรียนที่ได้รับรางวัลลำดับที่  1 - 3 จากทั้ง 4 ภูมิภาคเข้ามาแข่งขันเพื่อคัดสรรผู้เป็น “สุดยอดเด็กไทย”  จากการแข่งขันครั้งนี้ ทีมนาฏศิลป์ ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) จำนวน 10 คน สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1ระดับประเทศ มาครอง

สัมภาษณ์ : นางประพิศ อนันตกุล   ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก)

ปัจจุบันการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ  โรงเรียนเทศบาล 1(ถนนนครนอก) จึงให้ความสำคัญของการศึกษาในนักเรียนทุกระดับชั้น ที่ผ่านมาได้มีการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ  เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ ล่าสุดที่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1(ถนนนครนอก) ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 63  ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์  2557  จนกระทั่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ  ด้วยคะแนน 91 คะแนน ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของโรงเรียนที่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์กล้าได้อย่างสมบูรณ์ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นยังถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของโรงเรียน นักเรียน และคุณครูผู้ฝึกสอน  ได้มีการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และนักเรียนรุ่นต่อๆไป  สำหรับผู้ฝึกสอนในการเตรียมตัวก่อนเข้าประกวดได้แก่ นางนลินทิพย์ จุติยนต์ และ นางสาวณัฐญาดา จันทวงศ์

ตัวแทนครูผู้ปั้นดาว 
สัมภาษณ์ : นางสาวณัฐญาดา จันทวงศ์    (ครูใหม่) โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก)

ทางโรงเรียนได้ส่งทีมเข้าประกวด ประเภทนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงรูปแบบใหม่ ที่ผู้เข้าประกวดต้องประดิษฐ์คิดค้น  ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานใหม่เองทั้งหมด  คุณครูได้คัดเลือกทีมเข้าประกวดจากความพร้อมของนักเรียน ทั้งบุคลิกภาพ และทักษะความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์ เพื่อที่จะเข้าประกวดในชุด “ระบำประทีปทอง ส่องทะเล” รูปแบบการระบำชุดนี้เป็นการแสดงที่คิดค้นใหม่ โดยมีแนวคิดมาจากการรวบรวมอัตลักษณ์ของเมืองสงขลา ตั้งแต่การใช้โคมไฟประกอบการแสดง ใช้ดนตรีวงปี่พาทย์ออกสำเนียงศรีวิชัย รวมถึงนำเอาเอกลักษณ์การแต่งกายของคนสงขลา มาประยุกต์เป็นชุดการแสดง คือผ้าทอเกาะยอ และวัสดุในท้องถิ่น  ด้วยรูปแบบชุดการแสดงที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งศาสตร์และศิลป์  ประกอบกับความตั้งใจของนักเรียนทุกคนที่ส่งเข้าประกวด  อีกทั้งความตั้งใจของคุณครูทั้งสองคนที่ได้หมั่นศึกษาหาข้อมูลต่างๆ มาพัฒนานักเรียนอยู่เสมอ นับได้ว่าความเป็นอันหนึ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นได้ทำให้ชุดการแสดงมีความสวยงาม อลังการ ตระการตา

ความรู้สึกของตัวแทนเยาวชนที่ได้รับรางวัล 
สัมภาษณ์ : เด็กหญิง นฤมล หนูช่วย (น้องฝน)นักเรียนชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก)

รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนตัวเองและครอบครัว  สิ่งที่ทำให้พวกหนูได้รางวัลนี้มาก็เพราะความตั้งใจของครูผู้สอนที่เป็นแรงผลักดันให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เนื่องจากเวลาวันหยุด หรือในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวครูทั้งสองคนจะคอยสอนฝึกรำอย่างเต็มที่ ทำให้พวกหนูต้องตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน  และในนามตัวแทนของทีมโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอยากฝากไปยังน้องๆว่า ถ้ามีความขยัน และใส่ใจในการฝึกซ้อมให้มากๆ รู้จักแบ่งเวลาเรียนกับเวลาทำกิจกรรมให้เหมาะสม ชัยชนะจะเป็นของน้องทุกๆคนโดยไม่ยากค่ะ