อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

เปิดแผน ‘นายกฯ ธนกฤต’ พัฒนาโคกหล่อ ส่งเสริมอาชีพ – จัดการขยะครบวงจร

ภายใต้การนำของ ‘นายกฯ ธนกฤติ’ 2 ปีกว่าของการดำเนินงานพัฒนาเทศบาลโคกหล่อ แม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างก็ตาม

แต่ทว่า-ในฐานะที่รับหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้ว ไม่ว่าเส้นทางของการพัฒนาจะขรุขระเพียงใด ก็ต้องฟันฝ่าไปให้ได้ เพราะเป้าหมายของงานพัฒนาคือพี่น้องประชาชนนั่นเอง

อุปสรรคที่ ‘นายกฯธนกฤต’ กล่าวมา นั่นคือ งบประมาณและบุคลากร แต่อย่างก็ตาม ในเรื่องของงบประมาณนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกพื้นที่ล้วนมีปัญหาเช่นเดียวกัน

“โคกหล่อมีพื้นที่กว้าง ประกอบไปด้วยเขตที่เป็นกึ่งเมืองและเขตชนบท เพราะฉะนั้น การบริหารจัดการในการพัฒนา หรือความต้องการของประชาชน จึงไม่เหมือนกัน”

แต่ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเขตพื้นที่ใด นายกฯ ธนกฤตบอกว่า จุดเริ่มต้นก่อนดำเนินโครงการต่างๆ เทศบาลจะลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการเทศบาลสัญจรเสมอ อันเป็นการพบปะชาวบ้านเพื่อให้เขานำเสนอสิ่งที่พวกต้องการ หรือความจำเป็นเร่งด่วน หากเป็นโครงการสำคัญหรือเร่งด่วนซึ่งเราสามารถทำได้เลย โดยที่ไม่ต้องเข้าสภาหรือเข้าแผนเทศบาล เราก็ดำเนินการโดยทันที ส่วนโครงการใหญ่ๆ ก็ต้องทำไปตามขั้นตอน  แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ การจัดลำดับในความต้องการของพี่น้องประชาชน

“หากจัดลำดับความต้องการของชาวบ้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ยังคงเป็นเรื่องสำคัญๆ เสมอ”

ด้านโครงสร้างพื้นที่ฐานนั้น ตอนนี้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคมีปัญหามาก โดยเฉพาะหมู่ 1,7, 9, 11, 12  ซึ่งปกติพื้นที่ทั้งหมดใช้น้ำประปาหมู่บ้าน แต่มาช่วงแล้งจะมีปัญหาทุกปี ซึ่งขณะนี้เทศบาลกำลังดำเนินการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลกำลังดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด โดยจะจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มีการส่งเสริมการเพาะปลูกผักสวนครัวเพื่อนำไปทำเครื่องแกง เช่น ตะไคร้ พริก ขมิ้น ฯลฯ โดยอนาคตเทศบาลจะดำเนินการก่อตั้งกลุ่มเครื่องแกงขึ้นมารวมทั้งหาตลาดรองรับให้ด้วย

ด้านการสนับสนุนการศึกษา แม้ว่าเทศบาลจะมีศูนย์เด็กฯ เพียงแห่งเดียว แต่เทศบาลก็ดูแลเด็กๆ อย่างดีเช่นเดียวกับที่อื่นๆ โดยเทศบาลมีโครงการเสริมห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อให้เด็กๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้มากขึ้น

“4 ปีแรก โครงการที่แถลงนโยบายต่อสภาฯ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ-ไฟฟ้า การจัดตั้ง อปพร.ในพื้นที่ การติดกล้องวงจรปิด ปีนี้เราได้เริ่มต้นไปแล้ว ส่วนการติดตั้งไวไฟเรากำหนดไว้จุดศูนย์กลาง คือสวนสาธารณะไปก่อน เพื่อจะได้ไม่เป็นการเอาเปรียบ”

“ส่วนเรื่องเตาเผาไร้มลพิษ ซึ่งพื้นที่เรามี 3 วัด เราจะเข้าไปดำเนินการในทุกวัด เพราะทุกวัดอยู่ติดกับโรงเรียน ปี 2557 เทศบาลจะดำเนินที่วัดทุ่งหวังก่อน เพราะของเดิมเริ่มพังแล้ว อีกประการ วัดนี้นอกจากอยู่ใกล้โรงเรียนแล้วยังอยู่ไม่ห่างจากตลาดด้วย”

ถามว่าหากเทศบาลมีงบประมาณให้ใช้อย่างเต็มที่ สิ่งที่ ‘นายกฯ ธนกฤต’ อยากทำ...

“ที่ต้องการมากที่สุดคือโรงคัดแยกขยะและเตาเผาขยะ บางคนมองว่าเป็นปัญหาเล็กๆ แต่ผมมองว่านี่คือปัญหาใหญ่ในอนาคต วันนี้เทศบาลทิ้งขยะในเขตเทศบาลนครตรัง ค่าทิ้ง กก.ละ 50 สต. หากในอนาคตเขาขอขึ้นเป็น กก.ละ 1 บาท จะทำอย่างไร!?...วันนี้เราทิ้ง 10 กว่าตัน / วัน เราใช้งบประมาณค่าจัดการขยะอย่างเดียวปีหนึ่งๆ ประมาณ 2 ล้านบาท เพราะเราไม่มีที่ทิ้ง ทีนี้เราจะทำอย่างไร?”

“เพราะฉะนั้น ผมจึงอยากทำโรงคัดแยกแล้วมีเตาเผาแบบไร้มลพิษ  ขยะที่ทำเป็นปุ๋ยได้ หรือขยะที่สามารถขายได้ อันนี้จะเป็นรายได้ของชาวบ้าน ส่วนขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เราก็นำไปเผา ตอนนี้เราให้ทางกองช่างไปหารายละเอียดไว้แล้ว ส่วนเรื่องของงบประมาณเราจะเสนอไปยัง อบจ.อีกที คิดว่า 10 กว่าล้านน่าจะทำได้ ประมาณ 3-4 ปี ถึงจะได้ทุนคืน เพราะเราไม่ต้องไปทิ้งขยะที่อื่น สิ้นเปลืองทั้งค่าน้ำมันและค่าอื่นๆ คาดว่าสมัยหน้าคงจะเริ่มดำเนินการ”

“อยากขอความร่วมมือไปยังชาวบ้าน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากับเทศบาลให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะงบประมาณมาจากภาษีของพี่น้องประชาชน หากเห็นท่อประปาแตก ก็ให้มาแจ้งเทศบาลโดยทันที ต้องยอมรับว่าเทศบาลอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง”

“ช่วยกันดูแล อย่าให้งบประมาณสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์” นายกฯ ธนกฤตกล่าว