อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

สุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ร่วมงานเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดีรางวัลแห่งความภาคภูมิใ

 

นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงร่วมเป็นเกียรติในงานเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ซึ่งประกอบด้วยรางวัล อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันทุจริตจากสำนักงาน ป.ป.ช. รางวัล อปท.ดีเด่นด้านวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรมโดยมี กิจกรรมการจัดขบวนแห่โล้รางวัล ออกจากสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง

นอกจากความสำเร็จดังกล่าว แล้วในด้านการศึกษานักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ยังได้คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจอีกมากมาย ทั้งถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทระดับประถมศึกษารางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน1 เหรียญทองแดงและรางวัลชมเชยจากโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง จากกีฬานักเรียนระดับประเทศ จังหวัดชลบุรี รางวัลชมเชย การแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรี รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโดจากประเทศมาเลเซยี ในโปรแกรมแข่งขัน มาเลเซยี คลาสสิค อินเตอร์เนชั่นแนล รางวัลชมเชย การประเมินความสามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ รางวัล 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เกียรติบัตรทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ “นครวิชาการ” รางวัล 2 เหรียญทอง จากการประกวดโครงการศิลปะภาคใต้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เริงเล่นเต้นแดนเซอร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ รองชนะเลิศอันดับ 2 ฮูลาฮูปเริงร่า ในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ