อาทิตย์, ธันวาคม 15, 2019

ค้นหา

อบจ.สตูล เตรียมจัด “ของดี วิถีตันหยงและการแข่งกีฬามหาสนุก มหัศจรรย์สันหลังมังกร” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

จากความสำเร็จในการมหกรรมจัดงานของดี วิถีตันหยงและการแข่งกีฬามหาสนุก มหัศจรรย์ สันหลังมังกร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับกระแสการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ทำให้ปีนี้ อบจ.สตูล ร่วมกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล อบต.ตันหยงโป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานต่อโครงการดังกล่าวขึ้นอีกครั้งเป็นปีที่ 2 โดยจะดำเนินการจัดขึ้นในวันที่ 15 เมษายน 2557 ที่จะถึงนี้ ณ ชายหาดพัทยาตันหยงโปและบริเวณทะเลแหวกหาดสันหลังมังกร ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทะเลแหวกสันหลังมังกรตำบลตันหยงโป ให้แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนและสร้างรายได้ในภาพรวมของจังหวัดอีกทางหนึ่ง

ซึ่งรูปแบบกิจกรรมภายในงานจะมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักเย่อ วิ่งกระสอบ ฯลฯ การวิ่งฟันรันเพื่อสุขภาพ รูปแบบการจัดงานดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ได้อย่างชัดเจน