อาทิตย์, ธันวาคม 15, 2019

ค้นหา

สฝิอี หลีโส๊ะ ส.อบจ.พัทลุง เขต 1 อำเภอปากพะยูน

เป็นสมัยแรกในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ของ “สฝิอี หลีโส๊ะ” ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ เป็นคนหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล บวกกับความตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละ อาสาเข้ามาเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวปากพะยูน เพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งนี้

“ผมไม่ได้มีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อน ผมเข้ามาเป็นสมัยแรก เพราะจังหวะและโอกาสที่เหมาะพอดี บวกกับความชอบ ความตั้งใจ จากความรู้ความสามารถและทีมงานที่มีคุณภาพ ผมจึงอยากทำอะไรให้กับบ้านเกิดบ้าง

ผมคิดว่าสิ่งที่หลายคนยอมรับในตัวผมนอกจากจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว สิ่งหนึ่งคือการเสียสละ ซึ่งผมทำมาโดยตลอด ผมโชคดีที่มีทีมงานที่ดีและมีพี่น้องญาติมิตร ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

เกือบ 2 ปีในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง มีเรื่องให้เราคิดมากมาย เรื่องที่เราอยากจะทำให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยงบประมาณอันจำกัด แต่ความต้องการที่ไม่จำกัด เราจึงต้องคิดให้มากขึ้น ให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญก่อน ปัญหาใหญ่ของที่นี่คือเรื่องการทำประมง ในปัจจุบันที่ธรรมชาติไม่สมดุล สัตว์น้ำลดลงอย่างน่าใจหาย ชาวปากพะยูนทำอาชีพประมงกันเกินร้อยละห้าสิบ ตรงนี้ผมถึงอยากให้ทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรสนับสนุน ต้องทำไปพร้อมๆ กัน มีฝ่ายหนึ่งให้การสนับสนุน ฝ่ายหนึ่งให้ความรู้ ฝ่ายหนึ่งช่วยแก้ปัญหา ชาวบ้านจะได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผมยังอยากให้โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกลับมาอีก เมื่อก่อนเคยได้ผล ชาวบ้านได้ประโยชน์

ปัญหาในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังมีความต้องการอยู่อีกมาก ทั้งการสร้างใหม่ และการปรับปรุงซ่อมแซม รวมไปถึงการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในปี 2557 เรามี 1 โครงการถนนลาดยางในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะนางคำ งบประมาณ 1.7 ล้านบาท และในปี 2558 ผมได้เสนอโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำริมทะเลบริเวณกุโบร์ปากพะยูน พร้อมปรับภูมิทัศน์เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งบประมาณ 3 ล้านบาท หลังจากที่บริเวณดังกล่าวพื้นดินถูกคลื่นเซาะหายไปมาก รวมทั้งทำให้ต้นไม้ล้มไปหลายต้น

การพัฒนาท้องถิ่นวันนี้ทุกคน ทุกฝ่าย ทุกองค์กรภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อให้การแก้ปัญหา และการพัฒนาได้ครบทุกมิติ ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและทำไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งประชาชนก็ต้องตื่นรู้ต้องเข้าใจ และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง อันจะนำไปสู่การพัฒนามีความยั่งยืนได้

 

 

สฝิอี หลีโส๊ะ อายุ 33 ปี

ที่อยู่ 35/2 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กำลังศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เขต 1 อำเภอปากพะยูน
และเป็นเลขานุการคณะกรรมการด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง