อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

อบจ.สตูล พร้อมจัด แข่งขันจักรยานเสือภูเขา Satun MTB Thai - Malaysia 2011 หนุนท่องเที่ยวสตูลคึกคัก

images

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จับมือ ททท.ตรัง สมาพันธ์จักรยานเสือภูเขาภาคใต้ และชมรมจักรยานเสือภูเขาจังหวัดสตูล

จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา  ประจำปี  2554  (Satun  MTB  Thai – Malaysia  2011) ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลดึงภาคเอกชนมีส่วนร่วม หวังยกระดับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาสู่ระดับสากล ระหว่างวันที่  4 กันยายน 2554 ณ สนามบ้านควน  โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 
 
     นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการ  ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยือนจังหวัดสตูลอย่างไม่ขาดสาย  ประกอบกับจังหวัดสตูล  ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  กิจกรรมการล่องแก่ง                             การประกวดภาพถ่าย  การแข่งขันตกปลา  การแข่งขันวิ่ง  และการแข่งขันจักรยาน  ล้วนเป็นองค์ประกอบ                     ในการเผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล  สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสตูลในแต่ละปีมากมายมหาศาล 
 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  จึงได้มีนโยบาย   ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และกำหนดจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  จึงจัดทำโครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา         ประจำปี  2554  ร่วมกับ  ชมรมจักรยานเสือภูเขาในจังวัดสตูล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน เผยแพร่การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้ได้รับความนิยม  เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสตูล  ด้านส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  นอกจากนี้ยังเป็นการ          บูรณาการร่วมกันของภารรัฐ และภาคเอกชนที่จะร่วมพัฒนาจังหวัดสตูลอย่างแท้จริง

     โดยจะทำการแข่งขัน 6 ประเภทด้วยกัน คือ
     ประเภทสมัครเล่นทั่วไป   10 กม.ทางเรียบ
     ประเภท C ชาย/หญิง    10 กม.ทางเรียบ
     ประเภท N มือใหม่  20 กม.
     ประเภท F รุ่นน้ำหนัก
     ประเภท B ชาย/หญิง
     ประเภท A ชาย