อาทิตย์, ธันวาคม 15, 2019

ค้นหา

ประสบการณ์ทางการเมืองและทำงานเป็นทีม หลักคิด ‘กอเซ็ง ยะรัง’ ส.อบจ.รามัญ

“กอเซ็ง ยะรัง” ส.อบจ.สมัยแรก เขตอำเภอรามัญ กับหลักคิดการทำงานเป็นทีมและนำประสบการณ์ทางการเมืองมาพัฒนางาน แม้เน้นผลงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างถนน – บ่อน้ำตื้น แต่ก็ไม่ละเลยเรื่องคุณภาพชีวิต เช่น ปัญหายาเสพติด และการศึกษา รวมถึงความห่วงใยต่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่
เป็นโอกาสดีของ “ศรีญาลอสาร” ในการพูดคุยเกี่ยวกับทัศนะการทำงานของเขาคนนี้ “กอเซ็ง ยะรัง”

     ประวัติการเข้ามาเป็น ส.อบจ.
     ตอนนี้อายุ 48 ปี เป็นชาวตำบลวังพญา อำเภอรามัญ มาแต่ดั้งเดิม เข้ามาเป็น ส. อบจ. สมัยนี้เป็นสมัยแรก ก่อนหน้านี้อยู่ที่ อบต. วังพญา มา 3 สมัย สมัยแรกเป็น ส.อบต. สมัยที่สอง เป็นรองนายก อบต. คนที่ 1 สมัยที่สามเป็นประธานสภา อบต. เป็นประธานสภา อบต. อยู่ 3 ปีเศษก็ลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้ง สจ. ยะลา ส่วนตัวก็ไม่คาดคิดว่าจะได้เป็น ส. อบจ. เพราะมีการแข่งขันมาก แต่ผมอาศัยว่ามีทีมสนับสนุนให้การช่วยเหลือมาก เพราะส่วนตัวแม้การศึกษาไม่สูง แต่ก็มีประสบการณ์การทำงานมาก และที่ได้เป็น ส. อบจ. ก็เพราะอาศัยทีมและประสบการณ์

     ผลงานเด่นที่ผ่านมา
     ผลงานหลังรับตำแหน่งสมัยแรกส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีต และบ่อน้ำตื้น ปีนี้ได้ถนน 4 สาย ยังต้องทำเพิ่มอีกหลายสาย ทำงานเล็กๆ แต่ได้ทำทุกปี ปีนี้เน้นถนน แต่ต่อไปสมัยหน้าถ้าได้เป็น ส. อบจ. อีกจะเน้นไปที่การก่อสร้างอาคารตาดีกา เพราะทำถนนคนเห็นผลงานไม่ชัด ถ้าทำอาคารตาดีกาจะเห็นชัดเจนกว่านี้

     ส่วนเรื่องการชุดเจาะบ่อน้ำตื้น เป็นเพราะที่วังพญาประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี เวลาน้ำท่วมก็รุนแรงต้องส่งเรือไปช่วยเหลือ เวลาน้ำแล้งก็แล้งหนักต้องส่งน้ำเข้าไปทุกปี ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ผมทำบ่อน้ำตื้นใน 3 ตำบลไปหลายสิบบ่อก็ยังไม่เพียงพอ เพราะบ่อที่เราไปสร้างเป็นจุดกลาง คนที่อยู่รอบๆ ก็ไม่สะดวกต้องเจาะเพิ่มอีกจำนวนมาก วิธีการทำงาน คือ อบจ. มีเครื่องขุดเจาะบ่อให้ และอบต. ออกค่าใช้จ่ายในส่วนน้ำมันกับท่อก็ร่วมมือกัน แต่กว่าจะได้คิวก็ต้องรอ เพราะเครื่องขุดเจาะบ่อ มีเพียงเครื่องเดียว

     แล้วในส่วนการศึกษาหรือคุณภาพชีวิต
     ได้จัดทำโครงการกีรออาตี โดยคัดเลือกชาวบ้านมารับการอบรม ทั้ง 4 ตำบล ประมาณ 30 คน อีกส่วนที่สำคัญ คือ ปัญหายาเสพติด ตอนนี้ในพื้นที่มียา “สี่คูณร้อย” ระบาดมาก แต่เราทำอะไรไม่ได้ เพราะมันกินกันทุกคน ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่กินหมดเลย ก็พยายามพูดพยายามบอกถ้าเลิกได้ให้เลิก โดยผมเป็นตัวอย่างในการเลิกสูบบุหรี่ เป็นตัวอย่างว่าถ้าเราเลิกได้คนอื่นก็เลิกได้ ตอนนี้เลิกเด็ดขาด

     สถานการณ์ความไม่สงบเข้ามาในพื้นที่ไหม
     ปัญหาเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบที่วังพญาไม่มี ที่นี่มีหมู่บ้านคนไทยพุทธ – อิสลามอยู่รวมกัน โดยอัตราไทยพุทธ ประมาณ 10 เปอร์เซนต์ อาศัยอยู่ใน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านเกาะ ท่าพรหม และวังพญา แต่เราก็ไม่ได้แบ่งแยกชาวพุทธมุสลิม จะให้ความสำคัญเท่าเทียมกัน เขาจัดงานทำบุญอะไรผมก็เข้าร่วมหมด เพราะส่วนตัวเราไม่มีอะไรไปโชว์ไม่มีความรู้ ไม่มีเงิน ต้องอาศัยการทำงานร่วมกับชาวบ้านอย่างเดียว

     เสียงเรียกร้องจากชาวบ้าน
     ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ไม่มีปัญหาอะไรเพราะยางพารามีราคาดี ได้คนหนึ่งวันละ 3,000 บาท บางคนก็ได้มากกว่านี้ รายได้ดีมาก ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวของวังพญาที่เด่นๆ ยังไม่มี ก็พยายามคิดมาตั้งแต่สมัยเป็น อบต. แล้วว่าบ้านเรามีสระขนาดใหญ่ก็อยากปรับภูมิทัศน์ให้เป็นที่ท่องเที่ยว แต่ยังไม่เสร็จต้องคิดต่อในอนาคต แต่ตอนนี้ลำบากว่าคนนอกพื้นที่ไม่กล้าเข้ามาเที่ยว จึงให้เป็นสถานที่สำหรับคนในพื้นที่ได้พักผ่อน

     ความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิก ส.อบจ.
     ไม่มีปัญหาอะไรเข้ากันได้ทุกคน

     อยากฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่
     อยากฝากเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบให้พี่น้องสามจังหวัดช่วยกันดูแล ให้พี่น้องช่วยกันบอกข้อมูลช่วยทางการ อย่าไปกลัวหรือไปปิดบัง เหมือนกับที่เราเป็นแผลต้องรักษาไม่ใช่ปกปิดไว้ไม่แก้ไข ถ้าปล่อยอย่างนี้เมื่อไรจะสงบ ห่วงเรื่องนี้มาก เพราะตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครมาจากไหน เพราะพระก็โดนยิง อิหม่ามก็โดนยิง ผมอยากให้ในพื้นที่สงบสุข ถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้ ประชาชนจะได้ทำงานกันอย่างสบายใจ เพราะเรามีทรัพยากรพร้อมอยู่แล้ว ยิ่งตอนนี้ยางราคาดีขยันทำงานก็พอมีพอกินแล้ว