อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

เยาวชนบ้านพรชวนน้อง ‘รักษ์พรุค้างคาว’ ร่วมแรงเก็บขยะ – ร่วมจิตอาสา

images

     โครงการ “เยาวชนบ้านพรุชวนน้องรักษ์พรุค้างคาว” โดยกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบ้านพรุ

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 ณ สวนสาธารณะพรุค้างคาว มีเยาวชนบ้านพรุให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

     กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างจิตอาสาในการกำจัดขยะในบริเวณพรุค้างคาวให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมเยี่ยมชมระบบฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของระบบฝังกลบขยะมูลฝอย

     อนึ่ง พรุค้างคาวเป็นหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ มีน้ำขังตลอดปี มีสัตว์ป่าจำพวกนกชนิดต่างๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สัตว์ป่าที่พบในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพรุค้างคาวได้แก่ นกยางทุกชนิด นกเขาดิน นกกระเต็น นกแขวก นกกระสาแดง ฯลฯ

     ชื่อที่เรียกกันว่า “พรุค้างคาว” นั้น เล่ากันว่า บริเวณนั้นนอกจากจะมีแอ่งน้ำ (พรุ) ที่มีน้ำสมบูรณ์ตลอดปีไว้สำหรับให้วัวควายได้ดื่มกินแล้ว ยังมีต้นไม้ใหญ่และป่าเสม็ดอุดมสมบูรณ์และมีค้างคาวแม่ไก่ (เป็นนกค้างคาวตัวใหญ่) อาศัยอยู่มากมาย นกค้างคาวแม่ไก่ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ พอตกค่ำคืนก็จะบินออกไปหาอาหารตามหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลบ้านพรุ โดยเฉพาะที่ค้างคาวชอบมากคือลูกกะท้อน ชาวบ้านก็ใช้ปืนยิงนกค้างคาวมาเป็นอาหารต่อจึงมีชื่อเรียกกันว่า “พรุค้างคาว” มาจนบัดนี้