อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

ตลาดนัดวัฒนธรรม นำคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสตูล ๒๗-๒๙ ก.ค.นี้ ที่ โลตัส สตูล

images

     สำนักงานจังหวัดสตูลร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล สภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

จัดงานตลาดนัดวัฒนธรรมนำคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสตูล ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม๒๕๕๔ ณ ลานหน้าห้างเทสโกโลตัส สาขาสตูล อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

     เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล เป็นการกระตุ้นและส่งผลต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลและพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

     การจัดงานดังกล่าวเป็นการสืบทอดละเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเวทีระดับจังหวัด อีกทั้งยังเป็นช่องทางการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ ซึ่งเป็นการสร้าวความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของคนหลายๆ ชุมชน หลายๆ สังคม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและมีความสมานฉันท์โดยมิติวัฒนธรรม

     สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจักทำให้ผู้ที่เป็นครูปัญญาท้องถิ่นและผู้ที่ได้รับการสืบทอดมีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ได้นำออกมาแนะนำให้บุคคลอื่นได้รู้จัก

     ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมายให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เลือกสรร ได้ดู ได้ชม ตลอดทั้ง ๓ วัน ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พบกับการแสดงคอนเสิร์ตจากเอกชัย ศรีวิชัย การแสดงรองแง็ง จากอำเภอเมืองสตูล การแสดงมโนราห์ จากอำเภอมะนังการแสดง การแสดงกลองยาว จากอำเภอทุ่งหว้า

     ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กับคอนเสิร์ตจากบ่าววี พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ การแสดงหนังตะลุงคน จากอำเภอควนกาหลง การแสดงลิเกบก จากอำเภอละงู การแสดงมโนราห์ จากอำเภอทุ่งหว้า พร้อมกับการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมพบ

     และในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พบกับการแสดงของ น้องหงส์ ทูบีนัมเบอร์วัน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล การแสดงจากศิลปินดาหลา  การแสดงรองแง็ง จากอำเภอควนโดน การแสดงดาระ จากควนโดน การแสดงสิลัต จากตำบลเกาะสาหร่าย และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม