อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

หล่อเทียนหลอมใจ งานบุญใหญ่เทศกาลเข้าพรรษา

images

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานบุญยิ่งใหญ่ประจำปี “หล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช” 26 กรกฎาคม 2553 ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 
     นายวิทยา  แก้วภราดัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายพิชัย  บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายละม้าย  เสนขวัญแก้ว นายธีรพงษ์  สมเขาใหญ่  รองนายกองค์จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 
     นายพิชัย  บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า “กิจกรรม “หล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และกลายเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการร่วมมือ ร่วมใจกัน หล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายแก่วัด และสำนักสงฆ์ต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมการหล่อเทียนจะเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมหล่อเทียนหลอมใจชาวนครศรีธรรมราช ในปีนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยา  แก้วภราดัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ โดยในปีนี้นอกจากจะจัดให้มีพิธีหล่อเทียน พิธีสมโภชเทียนพรรษา แห่เทียน และถวายเทียน เรายังได้ถวายหลอดไฟฟ้าให้แก่วัดและสำนักสงฆ์ต่างๆ เพราะจุดมุ่งหมายของการถวายเทียนก็เพื่อให้แสงสว่างเช่นเดียวกับหลอดไฟฟ้า ซึ่งวัดต่างๆ ก็ได้ใช้ประโยชน์จริงจากหลอดไฟฟ้าด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญ และแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชในงานบุญครั้งนี้