อาทิตย์, ธันวาคม 15, 2019

ค้นหา

UNSEEN สตูล UNSEEN ไทยแลนด์ “

ล่องลำนำย่ำผืนป่ากับ “กลุ่มหัวทางนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์” โดยได้รับเกียรติจาก ด.ต.มานะ ซันสาบู ผบ.หมู่ งานป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองสตูล (ที่ปรึกษาชุมชนบ้านหัวทาง) ซึ่งยินดีขันอาสานำพาทุกท่านไปสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่ายชายเลนสองฝั่งคลองของปากอ่าวตำมะลัง โดยครอบคลุมพื้นที่ 3 ชุมชน คือชุมชนบ้านหัวทาง ชุมชนบ้านโคกพยอม และชุมชนท่านายเนาว์ 

     ชุมชนแถบนี้เป็นชุมชนซึ่งมีความสำคัญมากในเชิงนิเวศวิทยา เพราะเป็นที่ตั้งของป่าชายเลนผืนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองสตูล ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 588 ไร่ ถือเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา และเป็นแหล่งรวมสมุนไพรนานาชนิด รวมทั้งเป็นเกราะกำบังทางธรรมชาติอันสำคัญที่ช่วยป้องกันการพังทลายของพื้นที่ชายฝั่ง และช่วยลดความเร็วลมได้อย่างดีเยี่ยม

     แต่ในครั้งนี้ ความมหัศจรรย์ใช่อยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ หรือความสวยงามทางธรรมชาติเพียงเท่านั้น สิ่งสำคัญที่ดึงดูดให้ผมต้องมาที่นี่ คือหลักฐานอันน่าทึ่งที่บ่งชัดว่า ณ ที่แห่งนี้เคยเป็นถิ่นอาศัยของมนุษย์โบราณเมื่อหลายร้อยปีก่อน นั่นคือ “รอยเท้ามนุษย์โบราณ” ซึ่งย่ำจารึกความใหญ่ยักษ์ไว้บนแผ่นหินกลางลำคลองแห่งผืนป่า ดูจากขนาดรอยเท้าแล้ว จินตนาการได้ว่าเจ้าของรอยเท้านี้มีขนาดร่างกายที่ใหญ่โตกว่ามนุษย์อย่างเราๆ 5-6 เท่า...โอ้แม่เจ้า! (ต้องขออภัยที่ต้องอุทานออกมาครับ) เห็นแล้วอึ้งครับอึ้ง!!

    พื้นที่แถบนี้เป็นแหล่งประมงพื้นบ้าน อันพรั่งพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ หล่อเลี้ยงชีวิตชาวชุมชนสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น...การคงอยู่หรือเสื่อมโทรมของผืนป่าแห่งนี้ จึงมีผลกระทบอย่างมาก ต่อวิถีชนพื้นถิ่น มนต์เสน่ห์อันเรียบง่าย แห่งอุ่นไอที่เกื้อหนุนกันอย่างสมดุลระหว่าง “คน” กับ “ธรรมชาติ”

     สนใจติดต่อ “กลุ่มหัวทางนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์” Tel. 08-9737-2214, 08-5080-0008 และ08-6958-4074