อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

นิทรรศการผลิตภัณฑ์โอทอป ดอกจูดบาน กาชาด และของดีเมืองชะอวด

images
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอำเภอชะอวด เทศบาลตำบลชะอวด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอชะอวด จัดงานประเพณีดอกจูดบาน
 กาชาด และของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2553 สืบทอดประเพณีท้องถิ่น เผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากกระจูด ของดีของอำเภอชะอวด

    นายละม้าย  เสนขวัญแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีดอกจูดบาน กาชาด และของดีเมืองชะอวด พร้อมด้วยนายยุทธการ  รัตนมาศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ส.อบจ.เขตพื้นที่อำเภอชะอวด นายไพศาล บุญล้อม นายอำเภอชะอวด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชนชาวอำเภอชะอวด เข้าร่วมงาน ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด วันที่ 27 กรกฎาคม 2553

     นายละม้าย  เสนขวัญแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า “งานประเพณีดอกจูดบาน กาชาด และของดีเมืองชะอวด เป็นงานประเพณีประจำปีของอำเภอชะอวด โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี และเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากกระจูดที่ขึ้นชื่อของที่นี่ นอกจากนั้นยังเป็นงานกาชาด การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดธิดาจูดบาน และการแสดงบนเวที

     “กระจูด” เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอชะอวด โดยเฉพาะตำบลเคร็ง ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพจากพืชเศรษฐกิจดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีกระจูดจำนวนมาก เป็นแหล่งส่งออกวัตถุดิบ และแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์กระจูดที่สำคัญของภาคใต้ ซึ่งป่าพรุควนเคร็งหลังจากถูกไฟไหม้กินพื้นที่กว่า 1 หมื่นไร่ ทำให้กระจูดถูกไฟป่าเผาเสียหายจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และอาชีพของชาวบ้าน โดยคาดว่าจะต้องใช้เวลา 2-3 ปีในการฟื้นฟูกระจูดให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ของชาวอำเภอชะอวดอีกครั้ง” นายละม้าย กล่าว