อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

ทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ มหกรรมปิดทองหลังพระ 14 จังหวัดภาคใต้ และนิทรรศการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

images
ปิดฉากลงแล้วอย่างสวยงาม และประสบความสำเร็จ กับ “งานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์
 มหกรรมปิดทองหลังพระ 14 จังหวัดภาคใต้ และนิทรรศการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ”
     ภายใต้กรอบแนวความคิด “เกษตรยั่งยืน ฟื้นฟูภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล” โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

     นายสานันท์  สุพรรณชนะบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย แม่งานใหญ่ ซึ่งมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากกับความประสบความสำเร็จของงานดังกล่าว เปิดเผยว่า “งานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ มหกรรมปิดทองหลังพระ 14 จังหวัดภาคใต้ และนิทรรศการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นับเป็นความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จจากหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ซึ่งทำให้เกิดกิจกรรมอันหลากหลายที่ล้วนมีประโยชน์ โดยเฉพาะในด้านการเกษตร และการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

     เราได้รับเกียรติจากท่านอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งในวันนั้นเรายังมีแขกผู้มีเกียรติอีกจำนวนหลายท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติ ไม่ว่าจะเป็นท่านวินัย  ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ท่านการัณย์  ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รศ.ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ 

     ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมอันหลากหลาย จำนวนมากจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วม โดยนอกจากจะเป็นส่วนของงานวิชาการ งานเกษตร นิทรรศการปิดทองหลังพระ แล้วยังมีงานวันโค การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานอื่นๆ การประกวดมโนราห์ การแสดงบนเวที รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายและแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆด้วย

     กิจกรรมหลักๆ ของงานเช่น นิทรรศการปิดทองหลังพระ ซึ่งเป็นนิทรรศการแบบมีชีวิต เรื่องการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และโครงการบูรณาการพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดน่าน ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเช่น มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิพระดาบส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิสยามกัมมาจล เป็นต้น 
นิทรรศการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นิทรรศการและกิจกรรมจากคณะต่างๆ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน หน่วยงาน และส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
กิจกรรมการแสดงและบันเทิง จากโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ การแสดงจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วงดนตรีจากอบจ.สระแก้ว รวมทั้งการแสดงจากหน่วยงานท้องถิ่น และโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะการแข่งขันมโนราห์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยในปีนี้รางวัลชนะเลิศ คือมโนราห์คณะสมรักษ์ ชวนชม