อาทิตย์, ธันวาคม 15, 2019

ค้นหา

‘สมยศ สักพันธ์’ อีกก้าวกับตำแหน่งนายก อบต.วัดจันทร์

     ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อบต.วัดจันทร์ ได้มีคณะผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารงาน นำทีมโดยนายสมยศ สักพันธ์ เข้ามาทำหน้าที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยรับตำแหน่งรองนายกฯ และประธานสภาฯ จากผลการทำงานล่าสุดได้รับรางวัลนักพัฒนาดีเด่น จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นตัวชี้วัดความสามารถในเรื่องของการบริหารของนายกฯ ท่านนี้ 

     ต่อไปนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายสมยศ สักพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เกี่ยวกับนโยบายการทำงาน 

    นโยบาย การทำงานที่ผ่านมาแล้วและกำลังจะดำเนินการขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไร 

    องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ ขณะนี้ได้มีการตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นตั้งอยู่ที่วัดบ่อประดู่ ตำบลวัดจนทร์ มีเด็กอยู่ประมาณ 90 คน โดยตอนนี้ได้อาศัยอาคารของวัดบ่อประดู่ เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ตอนนี้ได้ของบประมาณไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน คาดว่าในปีงบประมาณ 2554 น่าจะได้งบมาประมาณมาดำเนินการ

     หลังจากการเข้ามาบริหารก็มีนโยบายใหม่เกี่ยวกับการศึกษา คือมีโครงการเรียนฟรี และโครงการรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ด้วย  

     เรื่องคุณภาพชีวิตของคนชุมชน มีโครงการเกี่ยวกับการให้สวัสดิการเด็กแรกเกิด และสตรีตั้งครรถ์ มีกระเช้าไปเยี่ยมถึงบ้าน โดยการใช้งบของ อบต.วัดจันทร์ 

     ส่วนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานตอนนี้ก็กำลังพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งได้งบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 8 เป็นงบประมาณ 3.2 ล้าน มาพัฒนาระบบประปาในพื้นที่หมู่ที่ 2  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างแท็งน้ำ คาดว่าเดือนตุลาคม 2553 น่าจะเสร็จเรียบร้อย ซึ่งปัจจุบันการใช้น้ำประปาใน อบต.วัดจันทร์ มีการใช้ระบบประปาร่วมกัน คือระหว่างหมู่ที่ 1 กับ 2 หมู่ที่ 3 กับ 4 หมู่ที่ 5 กับ 6 แต่ก็ต้องมีการเสริมระบบให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน  

     และตอนนี้ได้มีการปรับปรุงเรื่องระบบไฟฟ้า ที่จะขยายออกในพื้นที่โซนที่มีอาชีพการทำเกษตร ซึ่งบางครั้งประชาชนได้ขยายพื้นที่ออกไปสร้างบ้านบริเวณรอบนอกที่ยังไม่ไฟฟ้าเข้าถึง ก็เร่งดำเนินการให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึง โดยใช้เงินงบประมาณของ อบต. แล้วได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภาคเข้ามาดำเนินการ 

     ส่วนเรื่องโครงการอื่นๆ ก็มีอย่างต่อเนื่องแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าโครงการไหนที่เด่นสุด เนื่องจากเข้ามาบริหารงานได้เพียง 6 เดือน และอีกอย่าง คืองบประมาณที่มีน้อย ไม่เพียงพอที่จะพัฒนาได้ในทุกเรื่อง แต่ในปีงบประมาณ 2553 อบต.วัดจันทร์ ได้งบไทยเข้มแข็ง มาก่อสร้างถนนคอนกรีต 1 สาย ในพื้นที่หมู่ที่ 1

     หลังจากเข้ามารับตำแหน่งนายกฯ ได้พูดคุยกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสทิงพระ พบว่าพื้นที่อบต.วัดจันทร์ มีปัญหาการลักขโมย และปัญหายาเสพติด เข้ามาในพื้นที่บ้าง ทำให้ต้องเร่งจัดการเรื่องดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับทางจังหวัดที่มีโครงการ 5 รั้ว ล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติด ผมก็เลยเขียนโครงการเรื่องการป้องกันยาเสพติด

     เมื่อโครงการผ่านแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจาก สถานีตำรวจภูธรสทิงพระ ให้รถ 191 มาใช้ในพื้นที่จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาร่วมในโครงการรักษาความสงบและป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือของ อาสาสมัคร / อพปร. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประมาณ 60 คน สลับสับเปลี่ยนเข้าเวร ออกลาดตระเวรเป็นประจำทุกคืน เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 - 03.00 น. การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อต้องการให้ชุมชนร่วมมือ ช่วยเหลือกัน ได้แบ่งเบาปัญหาที่เกิดขึ้น และคาดว่าน่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 นี้ 

     ต่อมาหลังจากการดำเนินโครงการแล้วจะมีการประเมินผลโดยการจัดทำแบบสอบถาม ว่าผลของการตอบรับเป็นอย่างไร และปัญหาที่เกิดขึ้นดีแค่ไหนยังไง ผลตอบรับของพี่น้องประชาชนอยู่ในระดับใด

     ซึ่งโครงการลักษณะนี้ยังไม่เคยทำมาก่อน แต่เมื่อเข้ามาทำงานแล้วพบปัญหา ก็ต้องแก้ปัญหาเลย และคาดว่าเป็นโครงการที่ประชาชนน่าจะยอมรับกัน ซึ่งต่อไปเรื่องยาเสพติดจะเข้ามาในพื้นที่ก็คงจะยากขึ้นเนื่องจากเรามีชุดลาดตระเวรในสถานที่สำคัญๆ ตลอด 

     จุดขายของ อบต.วัดจันทร์ คือเรื่องศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในพื้นที่มีวัดที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจแก่พี่น้องประชาชนอยู่ 2 วัด คือวัดบ่อประดู่ และวัดจันทร์ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดงานลากพระเดือน 5 ขึ้น ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เห็นความสำคัญของการจัดงาน จึงให้การสนับสนุน เพื่อให้ท้องถิ่นได้สืบสานประเพณีดังกล่าวให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นคืบกลับมาให้พี่น้องประชาชนได้ก้าวไปสู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามต่อไป

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2553 องค์กาบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านขึ้น ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับเกียรติจากนายอุทิศ ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วจังหวัดสงขลามาเป็นประธานในพิธเปิดด้วย  

     ทั้งนี้ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ตลอดมา อาทิ การจัดงานวันผู้สูงอายุ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงาน และร่วมมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ ประมาณ 60 คน  

     และในปีงบประมาณ 2553 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้พิจารณาสนับสนุนบ้านเทิดไท้ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ใน อบต.วัดจันทร์ จำนวน 1 หลัง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือคนระดับล่าง ซึ่งก่อนหน้านี้ อบต.วัดจันทร์ ได้สร้างบ้านเทิดไท้ไปแล้ว 1 หลัง และคาดว่าต่อไปก็น่าจะสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้อีกเรื่อยๆ ซึ่งคิดไว้ว่าในปีงบประมาณ 2554 จะมีการก่อสร้างบ้านอีก 2 หลัง 

     และเนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอตามที่ต้องการ ดังนั้นจำเป็นต้องหางบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาสนับสนุน และพัฒา เรื่องต่างๆ เช่น เรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพีวิต ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ประสานไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็ได้งบประมาณมาเป็นทุนการศึกษา ช่วยเหลือคนพิการ ช่วยเหลือคนยากไร้ อีกด้วย