อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

อบจ.สตูล หนุนสร้าง เด็กอัจฉริยะ กับโครงการ GTX จังหวัดสตูล

images
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัด งบ 1 ล้าน ให้โครงการจัดการศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
 จังหวัดสตูล (Gifted and Talented Exploring Center) หวังสร้างเยาวชนสตูล มุ่งสู่ความเป็นอัจฉริยะ 

     นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 27 พ.ค.53 ที่ผ่านมา ได้เชิญบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและพัฒนาเด็กในพื้นที่ มาประชุมที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อปรึกษาหารือในการจัดตั้งศูนย์ GTX หรือ Gifted and Talented Exploring Center จังหวัดสตูล เพื่อค้นหา พัฒนาและส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆในท้องถิ่น  มาพัฒนาให้เหมาะสมเต็มศักยภาพ เน้นกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนที่มีอายุ 10 – 12 ปี หรือกำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6                  

    โดยที่ประชุมเห็นชอบที่จะให้มีการจัดตั้งศูนย์ ดังกล่าวขึ้น ณ อาคารศูนย์สารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ใกล้ศาลากลางจังหวัด  โดยมีการแต่งตั้งบุคลาการทางการศึกษาจากส่วนราชการและบุคลากรภายนอกที่เชี่ยวชาญมาเป็นคณะกรรมการเพื่อบริหารศูนย์ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่จะสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จากที่ สนง.บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือสบร. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์แล้ว  โดยจะเริ่มดำเนินภายในเดือนมิถุนายน
                
     สำหรับการดำเนินงานของศูนย์จะเริ่มตั้งแต่การค้นหาความสามารถพิเศษด้านต่างๆของเด็กในพื้นที่ มีจำนวน 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาและวรรณกรรม สังคมศาสตร์  ศิลปะ  ดนตรี กีฬา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   คาดว่าศูนย์ GTX ดังกล่าวนี้จะทำให้เด็กอัจฉริยะในจังหวัดสตูลมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ การแสดงความสามารถพิเศษและพัฒนาได้เต็มศักยภาพ