อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

“คนไทยฟันดี” เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

images
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงร่วมกับโรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลกงหรา จัดโครงการ “คนไทยฟันดี เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี”
 จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ รักษาสุขภาพช่องปากและฟันแก่ประชาชน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

     นายสานันท์  สุพรรณชนะบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คนไทยฟันดี เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี” พร้อมด้วยนายสมชาย  อินปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นายสมใจ  ด้วงทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมกว่า 300 คน ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง วันที่ 9 สิงหาคม 2553

     กิจกรรม “คนไทยฟันดี เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2553 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในการดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพช่องปากและฟัน โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ รักษาสุขภาพช่องปากและฟันฟรีแก่ประชาชน 

     นายสานันท์  สุพรรณชนะบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลกงหรา ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ การส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันโรคทางทันตกรรม เป็นกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยจัดรถตรวจสุขภาพและทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการในพื้นที่ต่างๆ และในครั้งนี้เราได้จัดขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งก็ยังมีประชาชนที่ต้องการเข้ารับการตรวจรักษาจำนวนมากเหมือนทุกครั้ง”