อาทิตย์, กันยายน 15, 2019

ค้นหา

ร่วมอนุรักษ์ประเพณี-ส่งเสริมการท่องเที่ยว

images
ชมแข่งโพนรอบคัดเลือก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ได้จัดกิจกรรมการแข่งโพนสนามรอบคัดเลือก ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในงานประเพณี    แข่งโพน – ลากพระ จังหวัดพัทลุง  ประจำปี  2553  เริ่มแล้วสนามที่ 1  ระหว่างวันที่ 9 – 11  กันยายน  2553 ณ  สนามเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
     นายโกสินทร์  ไพศาลศิลป์  นายกเทศมนตรีพัทลุง  เปิดเผยว่า  ขณะนี้ใกล้ช่วงเทศกาลออกพรรษาในจังหวัดพัทลุงจะได้ยินเสียงโพนดังอย่างต่อเนื่อง  เป็นเสียงสัญญานว่าใกล้ถึงงานประเพณีแข่งโพน – ลากพระจังหวัดพัทลุง แล้ว  โดยจังหวัดพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง  เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ  เทศบาลตำบลเขาเจียก  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค  และองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน ร่วมอนุรักษ์ประเพณีแข่งโพน จังหวัดพัทลุง จัดงานอย่างต่อเนื่องทุกปี    ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้น  ระหว่างวันที่  17 - 24  ตุลาคม  2553    ณ  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง  การแข่งโพนรอบคัดเลือก      เพื่อเข้าแข่งในรอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เริ่มแล้วสนามที่ 1  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  จัดโดยเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ  อำเภอควนขนุน กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่  9- 11 กันยายน 2553  และ สนามที่ 2 สนามหน้าเทศบาลตำบลเขาเจียก จัดโดยเทศบาลตำบลเขาเจียก  อำเภอเมือง ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2553  โดยในคืนที่ 1 ของแต่ละสนาม จะมีการแข่งโพนขนาดเล็ก , คืนที่  2    แข่งโพนขนาดกลาง และคืนที่ 3 แข่งโพนขนาดใหญ่และโพนเยาวชน   จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงและอนุรักษ์ประเพณีแข่งโพน  ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุงสืบต่อไป