อาทิตย์, มิถุนายน 16, 2019

ค้นหา

“วิวาห์ในม่านเมฆ” ตอบโจทย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจ.นครฯ

images

    กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช งาน “วิวาห์ในม่านเมฆ” องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จบลงอย่างประสบผลสำเร็จ ตอบโจทย์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งจังหวัดผ่านงานวิวาห์ในม่านเมฆ

      งานวิวาห์ในม่านเมฆจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2553 ณ เขาเหมนรีสอร์ท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช อำเภอนาบอน อำเภอช้างกลาง อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เทศบาลตำบลนาบอน  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ชมรมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

      บรรยากาศของงานในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ช่วงเช้าเป็นขบวนแห่ขันหมาก จากหน้าวัดมะนาวหวานไปยังเขาเหมนรีสอร์ท โดยมีคู่บ่าวสาวเข้าร่วมในพิธีทั้งหมด 7 คู่ โดยได้รับเกียรติจากนายธีระ  มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นตัวแทนฝ่ายเจ้าบ่าว นายพิชัย  บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนฝ่ายเจ้าสาว และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก

      หลังจากขบวนแห่ขันหมาก คู่บ่าวสาวทำพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร และเข้าพิธีรดน้ำสังข์เ สร็จพิธีก็เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน  จากนั้นคู่บ่าวสาวทั้งหมดเดินทางไปยังเนิน 499 ที่น้ำตกคลองจัง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นเขาเหมน โดยการเดินเท้าขึ้นไปพิชิตยอดเขาเหมน มีระยะทาง 2,787 เมตร ซึ่งใช้เวลาในการเดินร่วมกัน 4-5 ชั่วโมง เพื่อไปหยิบหมอกหยอกเมฆและจดทะเบียนบนยอดเขาเหมน และค้างคืนบนยอดเขาเหมน 1 คืน  แล้วเดินทางต่อไปเลี้ยงฉลองมงคลสมรส  ฮันนีมูนที่บริเวณชายหาดหน้าโรงแรมขนอมโกลเด้นบีท อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      การจัดงานวิวาห์ในม่านเมฆปีนี้เรามีคู่บ่าวสาวเข้าร่วมจำนวน 7 คู่ และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก กิจกรรมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 เริ่มจากคู่บ่าวสาวลงทะเบียน ณ ศาลาประดู่หก นั่งรถชมเมืองสู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มนัสการพระมหาธาตุ แวะชมพิพิธภัณฑ์เมือง และสวนสมเด็จ ขบวนเคลื่อนต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวอำเภอช้างกลาง รับประทานอาหาร ณ เรือนผักกูด มนัสการพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ณ วัดธาตุน้อย ผ่านแหล่งท่องเที่ยวอำเภอช้างกลาง อำเภอฉวาง อำเภอนาบอน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 พิธีแต่งงาน ขบวนขันหมาก ณ เขาเหมนรีสอร์ท หลังจากนั้นเดินทางผ่านน้ำตกคลองจังไปยังยอดเขาเหมนเพื่อพักค้างคืน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอำเภอขนอม เพื่อจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ณ โรงแรมในอำเภอขนอม

      นายพิชัย  บุญยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า “เราต้องการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเด่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  โดยครั้งนี้ได้ใช้เส้นทางสถานที่แหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอช้างกลาง อำเภอนาบอน อำเภอลานสกา และอำเภอขนอม โดยการเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้ในกิจกรรมเดียวกัน”